Trung Quốc Hypromellose HPMC Mecellose Cellulose Ether

Hypromellose HPMC Mecellose Cellulose Ether

Tên sản phẩm: Hypromellose HPMC Mecellose Cellulose Ether
Xuất hiện: Bột trắng hoặc vàng
Nguyên liệu thô: Bông tinh chế
Trung Quốc Dược phẩm cấp Hydroxypropyl Methyl Cellulose Hypromellose

Dược phẩm cấp Hydroxypropyl Methyl Cellulose Hypromellose

Tên sản phẩm: Hydroxypropyl Methyl Cellulose Hypromellose
Xuất hiện: Bột trắng hoặc vàng
Nguyên liệu thô: Bông tinh chế
Trung Quốc Dược phẩm cấp HPMC Hypromellose cho chất kết dính viên nén

Dược phẩm cấp HPMC Hypromellose cho chất kết dính viên nén

Tên sản phẩm: Dược phẩm cấp HPMC Hypromellose cho chất kết dính viên nén
Xuất hiện: Bột trắng hoặc vàng
Nguyên liệu thô: Bông tinh chế
Trung Quốc Bột trắng giữ nước HPMC Hypromellose

Bột trắng giữ nước HPMC Hypromellose

Xuất hiện: Bột trắng hoặc vàng
Nguyên liệu thô: Bông tinh chế
Ứng dụng: chất làm đặc, chất nhũ hóa, chất tạo màng, chất kết dính, chất phân tán, chất keo bảo vệ
Trung Quốc Làm đặc Hypromellose Hydroxypropyl Methylcellulose

Làm đặc Hypromellose Hydroxypropyl Methylcellulose

Xuất hiện: Bột trắng hoặc vàng
Tên sản phẩm: Hypromellose Hydroxypropyl Methylcellulose
Nguyên liệu thô: Bông tinh chế
Trung Quốc Phim chất nhũ hóa Nguyên dược phẩm cấp HPMC Hypromellose

Phim chất nhũ hóa Nguyên dược phẩm cấp HPMC Hypromellose

Tên sản phẩm: Dược phẩm cấp HPMC Hypromellose
Xuất hiện: Bột trắng hoặc vàng
Nguyên liệu thô: Bông tinh chế
Trung Quốc Tá dược cấp dược Viên nén HPMC Hypromellose

Tá dược cấp dược Viên nén HPMC Hypromellose

Xuất hiện: Bột trắng hoặc vàng
Tên sản phẩm: Tá dược Viên nén HPMC Hypromellose
Nguyên liệu thô: Bông tinh chế
Trung Quốc Film Formimg Thuốc thử Tá dược Viên nén HPMC Hypromellose

Film Formimg Thuốc thử Tá dược Viên nén HPMC Hypromellose

Tên sản phẩm: Tá dược Viên nén HPMC Hypromellose
Xuất hiện: Bột trắng hoặc vàng
Nguyên liệu thô: Bông tinh chế
Trung Quốc Dược phẩm cấp HPMC Hypromellose

Dược phẩm cấp HPMC Hypromellose

Xuất hiện: Bột trắng hoặc vàng
Tên sản phẩm: Dược phẩm cấp HPMC Hypromellose
Nguyên liệu thô: Bông tinh chế
Trung Quốc E5 HPMC Hypromellose

E5 HPMC Hypromellose

Xuất hiện: Bột trắng hoặc vàng
Tên sản phẩm: E5 HPMC Hypromellose
Nguyên liệu thô: Bông tinh chế
1